Kas ir pacientu organizācija?

Pacientu organizācijas savā darbībā ievēro šādas pamatnosacījumus:

  • pārstāv cilvēku ar noteiktu diagnozi vai slimību grupas intereses atbilstoši statūtos noteiktiem mērķiem,
  • to pārvaldību nosaka pacienti un/vai to tuvinieki,
  • to galvenās darbības jomas ietver pacientu interešu pārstāvību, izglītošanu par slimību un veselību, un to atpazīstamības uzlabošanu,
  • nodrošina pacientu un viņu tuvinieku pieredzes apmaiņas iespējas.

Kā darbojas pacientu organizācijas?

  • Tā ir bezpeļņas organizācija,  ka biedrība, fonds vai apvienība.
  • Par pacientu organizāciju uzskatāma arī jumta organizācija, kas apvieno vairākas pacientu grupas vienas vai vairāku diagnožu ietvaros nacionālā vai starptautiskā līmenī.
  • Pacientu organizācijām var būt reģionālas nodaļas un tās var sadarboties ar dažādām jumta organizācijām Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Kas nav pacientu organizācija?

  • Iestādes, kas darbojas veselības, sociālo pakalpojumu vai citā jomā,
  • Ierēdņi vai speciālisti, kuri neslimo ar noteiktu diagnozi un nav iesaistījušies pacientu organizāciju darbā kā biedri vai brīvprātīgie,
  • Jebkura nevalstiska organizācija (NVO), kas strādā veselības vai sociālā jomā, bet neatbilst pacientu organizāciju definīcijai.